вторник, 13 ноември 2007 г.

Ръдиард Киплинг, "Ако"

Ако все още някой не си вярва

Ако можеш да запазиш бистър ума си, когато всички около теб губят своя и обвиняват теб за това...
Ако можеш да вярваш в себе си, когато всички се съмняват в теб и все пак да не пренебрегваш тяхното съмнение...
Ако можеш да чакаш и не се умориш от чакане...
Ако бъдеш излъган, но сам не отвърнеш с лъжа...
Ако бъдеш намразен, но сам не даваш път на омразата в теб, и все пак да не изглеждаш много добър, нито да говориш твърде мъдро....
Ако можеш да мечтаеш и да не правиш мечтите свой господар...
Ако можеш да мислиш и да не правиш мислите своя цел...
Ако можеш да срещнеш триумфа и катастрофата и еднакво да се отнесеш към тези двама измамници...
Ако можеш да понесеш да чуеш истините, които си изрекъл, да бъдат изопачени от подлеците, за да направят капан за глупците...
Ако можеш да видиш нещата, за които си дал целия си живот, да бъдат сринати, без да се преклониш, и да ги изградиш отново с отдавна изхабените сечива...
Ако можеш да събереш в едно вързопче всичките си печалби и да ги рискуваш наведнъж и да ги изгубиш, и да започнеш всичко отначало , от самото начало, и никога да не споменеш нито дума за своите загуби...
Ако можеш да заставиш сърцето си и мускулите си, и нервите си да ти служат дълго, след като отдавна са се изтощили, и все пак да продължаваш, когато няма нищо в теб освен волята ти, която казва: "Продължавай!"
Ако можеш да говориш с тълпите и да запазиш своите добродетели, и да вървиш с кралете, без да губиш връзка с народа...
Ако нито враговете ти, нито най-големите ти приятели могат да те наранят...
Ако всички са близки с теб, но никой твърде много...
Ако можеш да запълниш неумолимата минута със стойността на шестдесет секунди от бягащото време...
Твоя е Земята
и всичко, което е върху й
и нищо повече !
И ти ще бъдеш истински мъж, сине мой !

Оригиналът
If
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or, being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;
If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build ‘em up with wornout tools;
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on”;
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings - nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run -
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And - which is more - you’ll be a Man, my son!

Rudyard Kipling
Няма коментари:

Публикуване на коментар