понеделник, 19 май 2008 г.

Вярна ли е Теорията на Дарвин?

"Човекът по стълбата надолу - деволюцията на Homo Sapiens" от Александър Белов
Кои сме ние в този свят? От кого сме произлезли? Какви ще бъдем отсега нататък? Наистина ли човешкият и животинският свят са произлезли от Богочовека? На тези и десетки други въпроси дава отговор Александър Белов. Феноменалната възраст на някои археологически разкопки показва, че историята на човешкия род е много древна - стотици милиони години. Човечеството много пъти се е въздигало и рухвало след това. Но нашата цивилизация е млада....
Част от предговора от Иван Деревянко, Академик от международната академия по информатизация
Учените започнали преди малко повече от век да обсъждат възможността за възникване на живота върху Земята от химически съединения. Под микроскопите на онова време живата клетка изглеждала само като мехурче пълно с течност . Затова за Дарвин и неговите сподвижници било лесно да смятат, че най-простите форми на живот е можело да възникнат случайно от комбинация между органични вещества в "първичния бульон". Този "сценарий" и днес бива представян като неопровержимо установена истина и в това си качество фигурира във всички учебници.
Но за 100 години науката значително напреднала. Изяснило се, че живата клетка, която била считана за мехурче, пълно с химически вещества, в действителност е най-сложен молекулярен механизъм , чиято организация е по-висша от тази на съвременните градове! Процесите в нея напомнят технологичните процеси в съвременната фабрика, където специално конструирани машини отначало приготвят детайли от суровината, а после други автомати сглобяват сложен, действащ механизъм.
Удивителната способност на молекулите да взаимодействат една с друга вътре в клетката навежда на мисълта, че притежават тайнствена спосбност за самоорганизиране. Но учените без колебание отхвърлят тази идея, като настояват, че молекулите просто се подчиняват на законите на физиката. Ала тогава трябва да се отговори на въпроса: как молекулите, взаимодействайки съгласно тези закони, са успели да се обединят и да формират изключително сложните структури на клетката. Още по-трудно е да се обясни как клетките са успели да се "съберат" заедно в многоклетъчен организъм. По-лесно е да си представим, че в склад за вторични суровини се самосглобява космическа совалка (вероятността за това е 10 на -27степен).
Така проличава ясно, че биологичните процеси вътре в клетката и целесъобразно "направените" живи обекти, въобще не са игра на слепи, лишени от воля и посока природни сили, както твърдят дървенистите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар