събота, 16 август 2014 г.

Идиоти и Гоблин

 В обявата е написано, че при вас може да се намери мисия за изпълнение - казал Елфът на Кмета - Но не се обяснява какво трябва да се направи. Вие не можете ли да уточните?
— Да, всичко е просто - свил рамене Кметът - Виждате ли там този хълм? На него се засели Гоблин с гранатомет. И периодично обстрелва града. Ето всъщност това е целия проблем.  
— Аха, ясно. Трябва да се убие Гоблина... 
— Какво говорите, какво говорите? - Кметът опулил очи и заразмахвал ръце - Него в никакъв случай не трябва да го убиваме!
— Защо?- удивило се Джуджето - Това е Гоблин.
— Точно затова! Ако го убием, световната общественост ще каже, че това е геноцид, а ние сме расисти.
— Е, и какво? Нека да говори каквото иска.
— И ще въведе войска - мрачно завършил своята мисъл Кметът.
— Хм... - замислил се Елфът - Тоест този задник стреля по вас с гранатомет, а вие търпите и не смеете да отвърнете на удара.
— Не смеем- разперил ръце Кметът - Иначе ще ни нарекат агресори.
— Е, добре, а да допуснем, че не го убиваме, а го прогоним някъде по-надалече?
— От неговия хълм? Невъзможно. Тогава нас ще ни нарекат окупатори.
— Да го заловим и да му вземем гранатомета?
— Експроприатори.
— За го затворим под замъка заедно с гранатомета?...Добре-добре, не отговаряйте - бързо казал Елфът, когато Кметът понечил да отвори уста. - Аз всичко разбрах. Действително интересен случай.
— Е, и така какво все пак искате от нас? - не издържала Принцесата - Да го убиваме не трябва, да го разоръжаваме не трябва, да го заловим или прогоним също не трябва, а какво тогава остава? Да го превъзпитаваме? Това не е нашия профил.
— Не, какво говорите...За такава работа ние бихме повикали психолог. Но тогава световната общественост щеше да ни обвини в оказване на психологически натиск.
— И в оскверняване на самобитните традиции - добавило Джуджето, поклащайки глава - Да се стреля по хората с гранатомет - това за гоблините е свято дело.
— Ето, ето - радостно възкликнал Кметът - вие ме разбирате.
— Е, тогава от нас иска ли се нещо? - отново започнала да нервничи Принцесата.
— Да се отнесе пакет - въздъхнал Кметът.
— На кого? На Гоблина?
— Да, да. Нали там на хълма няма никаква храна. След час Гоблинът ще огладнее, ще обяви примирие и ще започне преговори. Той прави така всеки ден. Иска да му носим храна, вино, оръжие, понякога и нещо друго...А след това, когато се наяде, заявява, че мирните преговори са в задънена улица и той е принуден да възобнови обстрела. Световната общественост много му съчувства. Смята, че той е принципен.
— А ако вие откажете да му предоставяте храна и оръжие...
— Тогава за нас ще кажат, че...
— Добре, добре, ние разбрахме - замахал с ръце Елфът.
— ...и ще въведат войска - промърморил Кметът.
— Е, добре, а ние за какво сме ви нужни? Изпратете някой от вашите да отнесе пакета.
— Изпращахме вече. Никой не се върна. 
— Какво? Гоблинът всичките ли ги уби?
— Той твърди, че не.
— А... 
— А световната общественост му вярва. 
— А... 
— А тогава ще кажат, че ние сме провокатори. Разбирате ли, нали той проявява мирна инициатива, това е жест на добра воля. И ако нещо стане не както трябва, то това е само по наша вина. Очевидно! А вие....понеже сте чужденци, на вас той може и да не навреди.  
— Е, добре - казал Елфът - Ако отхвърлим всякаква политическа окраска, то от нас се иска да вземем пратката и да я отнесем на клиента. Обикновена куриерска услуга. А всичко останало са само ваши проблеми. Нали така? 
— Точно така - потвърдил Кметът - значи се договорихме?
— Да - кимнал Елфът
Кметът облегчено въздъхнал.
— Може ли един въпрос? - обадила се Принцесата - Ето вие толкова се боите, че световната общественост ще ви нарече агресори, или милитаристи или нещо още по-лошо - а как ви нарича тя сега?
Идиоти- печално отговорил Кметът

източник  http://bormor.livejournal.com/748059.html

превод от руски it-is-me

Няма коментари:

Публикуване на коментар