понеделник, 10 декември 2012 г.

Може ли енергията от вятъра да обезпечи цялото човечество

Horns Rev2, самая большая ветряная электростанция в мире, в 30 км от западного побережья Дании


През 2011 година общата численост на енергията произведена от всички ветрогенератори в света съставлява 430 теравата, което се явява 2,5% от цялата произведена от човечеството енергия. На планетата Земя има достатъчно енергия на вятъра, за да обезпечи всички човешки потребности. Какво ще стане, ако ние можем да "включим" целият достъпен вятър?

Вятърната енергия или ветроенергетика, това е отрасъл на енергетиката, който се занимава с преобразуването на енергията на въздушните маси в електрическа, механическа или друга необходима енергия. Тази енергия се явява възобновяема за разлика от изкопаемите горива, енергията на вятъра практически е неизчерпаема, повсеместно достъпна и много по-екологична. 

Използвайки модел за изчисляване на потенциала на вятърната енергия, изследователи от Научния Институт Карнеги  (Carnegie Institution for Science) и Ливерморската лаборатория "Лауренс"  (Lawrence Livermore National Laboratory), публикували свои резултати в списание "Природни изменения на климата"  (Nature Climate Change).

По думите на Кейт Марвел, един от съавторите на изследванията с Кейн Калдейра и Бен Кравитц, около нас има достатъчно енергия, както на повърхността на Земята, така и в атмосферата, за да се обезпечи енергия за цялата планета 100 пъти повече от текущата норма. В настоящия момент човешката цивилизация използва примерно 18 теравата енергия. Съгласно показания модел ветровите турбини могат да произведат около 400 теравата вятърна енергия от долните слоеве на атмосферата и около 1800 теравата от горните слоеве. Работата на ветрогенератор с мощност 1 мегават за 20 години позволява да се икономисат примерно 29 хиляди тона въглища или 92 хиляди барела нефт. 

Действително, вероятно човечеството ще се сблъска и с ограничение на количеството на получаваната по този начин енергия. Вятърните турбини работят по метода на създаване на съпротивление или неговото забавяне, снижавайки силата на вятъра. Ако се поставят прекалено много ветрови турбини, то вятърът значително ще намали скоростта си. Освен това такива изменения в глобалната циркулация на вятъра могат негативно да повлияят на климата (предишното изучаване на подобен модел показало риск от глобално изменение на разпределението на валежите при крупномащабно "събиране" на вятърна енергия.)

Въпреки това, както твърдят учените, нито един проблем с изменението на климата няма да ни застрашава още много, много дълго време. Човечеството може екологически безопасно да получава вятърна енергия до 2000 теравата, преди да се сблъска с физическите предели за броя на вятърните турбини, които биха могли да повлияят на силата на вятъра. Тази цифра е 100 пъти по-голяма от реалното потребление на електроенергия на планетата в настоящия момент. 

Horns Rev2, самая большая ветряная электростанция в мире, в 30 км от западного побережья Дании.
Следващата стъпка от изследванията на учените ще бъде коригиране на анализа за техническите възможности на ландшафта за месторазположението на вятърните турбини. Но на този етап може уверено да се каже, че при наличие на такава богата възможност за обезпечаване на човечеството с енергия в пъти превишаваща текущите потребности, то решението за развитие в тази област ще се определя от политически, икономически и технически ограничения, а не от териториални граници. 


По материали от :  http://www.washingtonpost.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар