сряда, 5 декември 2012 г.

Притча за Щастието
Един ден Щастието се разхождало в гората и изведнъж пропаднало в яма. Стои в ямата и плаче. Минава наблизо човек, Щастието чуло стъпките му и завикало от ямата:
- Мили човече! Помогни ми.
- А аз какво ще получа за това? - попитал човекът.
- Каквото поискаш - отговорило Щастието.
- Искам голяма къща на красиво място.
Щастието изпълнило желанието на човека, той се зарадвал, побягнал към своя нов дом и забравил за Щастието.
Стои то в ямата и още по-горчиво плаче.
Наблизо минава друг човек. Чуло Щастието стъпките и вика:
- Мили човече! Помогни ми, извади ме от ямата!
- А аз какво ще получа за това? - попитал човекът.
- Каквото поискаш - отговорило Щастието.
- Искам красива скъпа кола.
Щастието подарило на човека това, което той си пожелал. Но и този човек, получавайки подаръка веднага забравил за Щастието.
Натъжило се Щастието, съвсем се отчаяло, че ще излезе от ямата.
Изведнъж чуло стъпки - трети човек минава наблизо. Завикало Щастието:
- Мили човече! Помогни ми, моля те!
Третият човек помогнал на Щастието да излезе от ямата и продължил пътя си. Щастието бяга след него и го пита:
- Добри човече, ти ме спаси, каква награда искаш за това?
- Нищо не искам - отговорил човекът.
Така и бяга Щастието след него и не изостава нито на крачка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар