четвъртък, 16 август 2012 г.

1% от Сахара ще обезпечи целия свят със слънчева енергия


Площадь Сахары, которая обеспечит цивилизацию энергией

Германското списание "Шпигел" публикува изображение, на което нагледно се демонстрира, каква площ от пустинята Сахара е необходима за да се удовлетвори потребността на цялото човечество от електроенергия, източник на която ще бъдат хелиотермалните електростанции.
Червените квадрати на първото изображение нагледно демонстрират на каква площ е необходимо да се разположат слънчевите електростанции, за да може тяхната енергия да стигне за всички световни потребности, за цялата планета.

 Солнечный коллектор 

Хелиотермалните електростанции - това са електростанции, които използват концентрирана слънчева енергия, за загряване на термоносител, който нагрява вода до парообразно състояние, а парата от своя страна върти паровата турбина на генератора.


 Гелиостат отслеживает движение Солнца 

Слънчевите електростанции от термичен тип, на този етап от развитие на технологията им, се отличават с по-високо КПД и по-ниска себестойност в сравнение с фотоелектрическите панели. Освен това, при тяхното създаване се използват обикновени технологии: параболични огледала, концентриращи светлината тръби с топлоносители, топлообменник, нагряващ водата, и парова турбина, която вече много години успешно се използва в топло и атомните електроцентрали.

 Параболические зеркала гелиостатов 

Пустинята Сахара като че ли е създадена за развитие на слънчевата енергетика - обширни простори, безоблачен, слънчев и сух климат. Неудобство могат да представляват само пясъчните бури, които заплашват да повредят оборудването, но това е вече работа на метеоролозите - да намерят по-спокойни територии.


Принцип работы тепловой солнечной электростанции 

Също така може да се предположи, че създаваната на огромни разстояния сянка и конденза на влага върху металните конструкции могат да доведат до изменение на оскъдните пустинни екосистеми, и като следствие, да се увеличи биоразнообразието на региона - достатъчно приятен страничен ефект.

Поля гелиостатов - солнечных коллекторов 

Германия още преди години предлагаше амбициозен проект  за производство на слънчева електроенергия в Сахара, но тогава това изглеждаше като научна фантастика. Но сега, когато в Япония и Германия активно се закриват АЕЦ, а САЩ преустановяват издаването на лицензии за строеж на нови ядрени реактори, когато енергетиците на Германия докладват, че 25% от електроенергията те получават от възобновяеми източници, проектът за превръщането на най-безполезната за сега земя на планетата в енергиен Клондайк, изглежда съвсем реален и е въпрос на време реализирането му. На близко време...

Перспектива использования возобновляемой энергии в Африке 


източник : FacePla.net 

Няма коментари:

Публикуване на коментар