петък, 31 август 2012 г.

Озеленяването на пустеещите земи около градовете снижава количеството на престъпленията


Озеленение пустырей
Изследователите от Медицинското Училище  Перелман (Perelman School of Medicine) при Университета на Пенсилвания  (University of Pennsylvania) успели да докажат, че озеленяването на пустеещите и незастроени участъци в градовете снижава нивото на стрес при жителите живеещи около тези райони и намалява криминалните случаи, въоръжените нападения и употребата на наркотични вещества.

Изследователите случайно избрали два необлагородени участъка от град Филаделфия: единия оставили в първоначалното му състояние, а над другия се потрудили членовете на обществото на градинарите на щата Пенсилвания (Pennsylvania Horticultural Society). Те събрали боклука, засяли трева и дръвчета, построили огради и един път на две седмици привеждали  в ред новата градска градинка.
Озеленение пустырей
Жителите на близките райони попълвали анкети два пъти: преди началото на изследването и три месеца по-късно. Като втора статистическа опора учените избрали полицейските сводки на престъпленията в тези райони, обхващащи периоди от 3 месеца преди и след облагородяването на участъците. При това жителите демонстрирали по-ниско ниво на тревожност, отколкото по време на попълване на анкетите в началото на експеримента. Отчасти това било свързано с релаксиращото действие на зелената трева и свежия кислород, а отчасти и с това, че папките на криминалните хроники значително отънели.

Ръководителят на изследването, доктор Евгения Гарвин разказала : "Нашата теория е в това, че преобразуването на пустеещите участъци от обрасли с бурени и засипани с боклук, в чиста и зелена зона, способства за усещането на сплотеност между жителите на квартала. Парченце жива природа дава възможност на хората да се събират заедно и повече да се занимават със спорт. При това не остава място за разпространение и употреба на наркотици."
Озеленение пустырей
По време на изследването учените също се заинтересували от влиянието на озеленяването на пущинаците на здравето на хората - в частност, на параметрите на сърдечната активност. "Какво може да получи човек, който всеки ден вижда от прозореца си унил пейзаж и минава покрай запуснати места, особено през нощта? Очевидно хронически стрес" - смята доктор Гарвин. Но как ще се изменят физиологическите показатели на организма след озеленяването на жизненото пространство? "Като контролираме пулса на участниците продължително време, ние се надяваме да получим по-ясна представа за това, как организмът реагира на окръжаващата го среда и как тя може да влияе на здравето на хората." Тази част от експеримента все още се намира в стадии на анализи.

Еколозите и лекарите отдавна са разбрали, че озеленяването на пустеещите участъци влияе благотворно както на човешката психика, така и на психиката на обществото като цяло. Но предположенията са едно, а  когато става въпрос за отпускане на определени суми от градския бюджет за озеленяване, тогава е нужно нещо по-солидно. Сегашните изследвания би трябвало да послужат като сериозни доказателства за това, че да се инвестира в зелената трева е много по-изгодно, отколкото да се харчат пари за борбата с уличната престъпност.
Озеленение пустырей
Като обработили цялата необходима статистика, учените  събрали важни данни за рационално градско планиране и представили научни доказателства в полза на озеленяването на пустеещите земи в градовете. Нищо чудно властите на Филаделфия да се заинтересуват от "зелената стратегия", която е способна да намали насилието и способства за повишаване на безопасността на гражданите.  По мнението на експертите, такъв подход ще се окаже по-ефективен и дълготраен, в сравнение с всичко изпробвано досега. Освен това озеленяването на градовете създава нови работни места и повишава цената на имотите в тези райони.

източник : http://www.facepla.net


Няма коментари:

Публикуване на коментар