събота, 10 ноември 2012 г.

Символ ОМ. Значение и тълкованиеСвещенният слог ОМ (  АУМ,  СОХАМ ) означава неназваното име на Бога, абсолют,, дао, съдържа в себе си смисълът на всички свещени писания, явява се първоначална вибрация на мирозданието.

Слогът Ом — това е първоначалният заук, творящ Вселената. Символ на безкрайността на духа, на Свещенното в света и в човека. Ознаменува победа над Хаоса. Помага да се установи връзка със нашата дълбочинна същност.

OM — свещен , "вечен слог", използван в индуизма и будизма по врем ена религиозни церемонии, при четене на молитви, в началото на текстове с религиозно съдържание.

OM се явява симсовл на най-голяма святост, Брахмана - Абсолюта на индийската философия и Бог на индуиската религия.

Символът ОМ има две форми на изразяване - комбинация от звукове и графичен знак.

Графическият символ   се състои от три букви (една буква на санскрит), над които е изобразен полумесец с точка на върха. По мнението на Шри Уиноба Бхаве, латинската дума  «Omne» и санскритската дума  «АУМ» са образувани от един корен, означаващ "всичко", и двете думи изразяват понятия всезнание, вездесъщност и всемогъщество.

Освен това слогът ОМ може да се преведе като "истинско", "да бъде така".

Думата "АУМ" произлиза от санскритския корен "ава", който има до 19 различни значения. Изследвайки тези значения в съвкупност, АУМ може да се изтълкува като символ на Сила, която: 


- има универсално значение
- управлява цялата Вселена
- защитава от нещастията в живота
- осъществява желанията на вярващите и наказва неверниците
- дава просветление


Фактически ОМ включва в себе си три независими звука. Всяка от тях отделно има собствено значение.

Някои тълкувания :

Буква А символизира "начало", "раждане" (адиматва); 
Буква У символизира "развитие", "трансформация", движение" ( уткарша ); 
Буква М — «разпадане», "гниене" (мити). 

В единство олицетворяват енергия, управляваща процесите на творене, усъвършенстване и разпадане на Вселената, или на самия Бог. 

Още тълкувания: 

Трите букви символизират три рода - мъжки, женски и среден, а целият символ означава всички творения заедно с Бог.

Трите букви обозначават три времена - минало, настояще и бъдеще, а целият символ - Бог, превъзхождащ ограничението на времето.

Буквите  А, У и М обозначават трите степени на йога  — асана, пранаяма и пратяхара, а целият символ въплъщава  самадхи — целта, към която водят тези три степени на йога.

Трите букви представляват мантрата  «Тат твам аси» («Това си ти»), или осъзнаване на божествеността вътре в себе си. Целият символ въплъщава това осъзнаване, освобождаващо човешкия дух от ограничеността на тялото, ума, интелекта и егото.


Проявяване на  ОМ

Съгласно индийските духовни науки Бог отначало е създал звукът, и от тези звукови вибрации се е създал целият феноменален свят. Нашето съществуване се състои от тези първични звукове, които се управляват от мантрата. Самата материя произлязла от звука ОМ, който затова се смята за най-свещен от всички звукове.

Този слог предшествал Вселената и от него било създадено всичко, включително и боговете. ОМ - това е коренен слог, космическа вибрация, която свързва атомите на света и небето. Упанишадите казват, че АУМ - това е Бог във форма на звук. Затова ОМ винаги се явява първа част от всички най-важни мантри както в будизма, така и в индуизма, например Ом Мани Падме Хум.


Как майсторите на Йога и Ведантите обясняват значението на ОМ

Много мантри започват с ОМ. Мъдреците от древните времена провеждали продължителни изследвания, експериментирайки със звука ОМ и неговите вибрации, медитирали на ОМ дълго време и достигали висше нива на осъзнатост. Затова те дали на света ОМ  като символ на Висшия АЗ, който напълва със себе си цялата Вселена.

ОМ – това не е дума, той няма точно значение, затова не може да се преведе на нито един човешки език. ОМ се явява всепроникващ звук, който непрекъснато звучи във Вселената. В състояние на дълбока медитация ние можем да чуем този звук. Пеейки ОМ, ние навлизаме в хармония с Вселената и затова чувстваме покой и блаженство. Всички звукове произлизат от ОМ, ОМ - това е матрица на всички звукове.

Редовното и многократно пеене на ОМ е способно да разруши целия стрес, който се натрупва у нас през живота ни. Всички негативни вибрации, страхове, тревоги и безпокойства, напрежение и раздразнение си отиват, и ние се намираме в състояние на тишина и спокойствие. ОМ - е най-дълбоката вибрация. Подобно на това, както след интензивен смях или силен плач ние се отпускаме и чувстваме облекчение, то така и след пеенето на ОМ идва дълбоко умиротворение.


източник : liveinternet.ru

Няма коментари:

Публикуване на коментар