петък, 4 януари 2013 г.

Глава 14: Възнесение


Тази концепция е една от най-живите и горещи концепции на Ню-Ейдж и ме възбуждаше до моето пробуждане. Ако вие я разбирате в стария вариант като възнесение в небесата с Исус, по време на така нареченото Второ пришествие, аз ще ви дам нейната нова интерпретация - как тя се разбира от болшинството ню-ейджъри.

Някои от тях мислят, че цялата наша планета се придвижва към следващо измерение - от третото (в което е сега) към четвърто. Това се случва сега, защото ние сме достигнали тази точка на еволюцията, където трябва да настъпи преход към друго ниво на съзнание - просветлено. Това възнесение протича в три вълнообразни процеса за тези, които са го избрали, а останалите се изпращат на някаква друга планета за отработване на своята лоша карма. Когато вие се възнесете, вие сменяте своето старичко и поизносено физическо тяло с ново - безсмъртно тяло от светлина, способно да прониква през плътни обекти и да се придвижва със скоростта на светлината. В някои версии на Възнесението тази процедура и подготовката за нея се осъществяват на огромни космически станции някъде в безбрежните простори на космоса. 

Докато се намирах в тази "черна дупка на Калкута" тази идея за възнесение беше за мене достатъчно привлекателна, особено тази й част, която касаеше преминаване през стени. Но след пробуждането ми, на мене ми стана  ясно, че цялата концепция на Възнесението е още една уловка на Източника, за да ни хванат в мрежите на надеждата, че всичко може да стане по-добро, от това, което е, както е!

Погледнете на мащабите на разочарованието и ограниченията, които се случиха с много ню-ейджъри в резултат на това, че нищо подобно не се случва, въпреки рекламите. В добавка към ню-ейджърската версия на Възнесението ни имаме също и ортодоксална, Християнска версия, която се поддържа от около половин милиард човека. Според нея Исус ще дойде за тях, и живи или мъртви, те ще се отправят с него на небесата. Ако аз споделя с тях своите мисли, че Исус се е разтворил в момента на смъртта си в Битието и няма да се появи повече нито тук, нито на друго място, аз подозирам, че ще ме подложат на същите мъки, които са сполетяли него.

Видението на Перлата разглежда концепцията за Възнесението точно така, както и всички други опити на Егото, което чувства себе си отделно от всичко останало, да подобри условията на живот на Земята. Възнесението дава надежда за това, че има път да се избави от всичко това, но всичко, което съществува, това е Съзнанието, без значение дали е в проявление или в покой. Ако сега вие сте Източник в проявление, то не е важно в какво тяло сте - плътно физическо или тяло от светлина - вие все още се намирате в проявлението с неговите ограничения. Светлинното тяло, наред с тези свободи, които предлага, ще донесе свой собствен нов ред ограничения, уравновесяващ тези свободи. Този фактор Свобода-Ограниченост работи за личността навсякъде - във всички възможни измерения, доколкото те се отнасят към феноменалния свят на проявления. 

Най-оптималното решение за нас, живеещите в това измерение, това е каквото има-както го има, докато то не се измени, а измененията са единственото нещо, които са гарантирани да бъдат постоянни. 


Сатям Недин, из книгата "От луковицата към перлата"

Няма коментари:

Публикуване на коментар