четвъртък, 23 юни 2016 г.

Скандинавските къщички със залесени покриви

Скандинавците много сериозно се отнасят към своите зелени покриви. Тази традиция в Скандинавия съществува от много отдавна и както изглежда не умира. При скандинавците дори всяка година се провежда конкурс за най-добър проект за зелен покрив, който се организира от Асоциацията на зелените покриви в Скандинавия. И има причина защо толкова много  харесват зелените покриви: това не е само украшение на къщата, но има големи предимства от обществена, екологична и финансова гледна точка. Покривът с растения изпива дъждовната вода, намалява разходите за отопление през зимата и за охлаждане през лятото, повишава изолацията и има по-голяма дълготрайност. И това са само някои от плюсовете на зеления покрив.
източник: http://bigpicture.ru/?p=782639

Няма коментари:

Публикуване на коментар