събота, 8 август 2009 г.

Озонова терапия, Ирисова диагностика

Озонова Терапия
Каквото кислородът не може да направи, озонът го прави


Озоновата терапия е малко популярен в България метод, чрез който се използва терапевтичното въздействие на озона върху човешкото тяло. Озонът е специален вариант на кислорода, състоящ се от три атома. Той притежава много висок окислителен ефект и поради това е познат още като активен кислород.
Озоновата терапия е с 80 годишна история и се прилага много успешно от терапевти от цял свят. Стотици клинични изследвания доказват уникалните резултати, постигнати чрез терапията, дори при редки и тежко протичащи заболявания. Милиони пациенти се подлагат на лечение по различни начини:
 • интравенозно
 • интрамускулно
 • подкожно
 • вътреставно
 • външно озониране
 • озонови сауни
 • използване на озонирана вода или зехтин
Доколкото причните за нарастването на дегенеративните промени и рака са лошото кислородно захранване на клетъчно ниво (хипоксия) и беден клетъчен метаболизъм, озоновата терапия е напълно способна значително да забави уврежданията на тъканите или изцяло да ги предотврати.


Озоновата терапия има следните терапевтични ефекти върху човешкото тяло:

 • Възстановява чернодробната функция - при чернодробни увреждания, настъпили вследствие алкохол, токсини, наркотици, медикаменти или вируси. Особено внимание се отделя на въздействието на озона за възстановяване на чернодробните структури при цироза и вирусен хепатит A, B и C.
 • Силен имуностимулиращ ефект - приложен още при първите симптоми на грип или други вирусни инфекции. Озонът стимулира имунната система, има директен разрушаващ вирусите ефект и спира възпалителния процес за часове.
 • Имунна и детоксикираща профилактика - озонът е най-добрия чистач на свободни радикали, чийто антиоксидантен и детоксичен ефект засяга клетките и капилярната мрежа на различни нива.
 • Подобрява капилярното и тъканното оросяване - подобрява кръвния поток, намалява циркулаторните затруднения и по този начин повишава нивото на транспортирания до тъканите кислород. Особено осезателно се повлияват атеросклерозни изменения, постинсултни и циркулаторни нарушения, мигрена, главоболие, нарушение на равновесието и зрението, като следствие от циркулаторни или възрастови изменения.
 • Подсилва разграждането на мазнинте - регулира нивата на холестерола и триглицеридите, познати като увреждащ съдовете фактор и причина за хипертония, инсулт, инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания.
 • Регулира нивото на пикочните кислелини - познати като причина за подагра.
 • Силен противовъзпалителен ефект при ставни заболявания - ревматизъм, артрит.
 • Противовъзпалителен и зарастващ тъканите ефект - при външни раневи или възпалителни процеси, варикозни или други трудно заздравяващи рани (външно озониране)
 • Противовъзпалителен ефект в гениталиите и малкия таз - при цистит, упорити гъбични и бактериални възпаления, бяло течение (интестинално и вагинално озониране)
 • Възстановява чревната лигавица - при колит, чревни възпаления, улцерозен колит (интестинално озониране)
 • Превенция срещу злокачествени заболявания - чрез подобряване на тъканното оксидиране и регулиране на клетъчния метаболизъм.

Важно поле на приложение на озоновата терапия е превенцията от заболявания, породени от контакт с рискови фактори като никотин, алкохол, наркотици, стероиди, висок холестерол, пикочни киселини, високо кръвно налягане, диабет и старост.


Ирисова Диагностика

Ирисовата диагностика е метод базиран на информацията, отразяваща се върху ириса на окото. Ирисът е динамично променящ се в цветово и структурно отношение. Всеки орган и система имат строго определено място върху ириса. Начинът, по който са подредени цветовете, целостта на тъканите и релефът са източник на информация за здравословното състояние на пациента.
Чрез ирисовата диагностика се откриват около 95% от заболяванията. Това е бърз, обективен, комплексен и напълно безвр еден метод.
Чрез ирисовата диагностика ще получите обективна информация за състоянието на нервната, храносмилателната, ендокринната, пикочно-полова, дихателна, кръвоносно-съдова система и опорно-двигателния апарат.
Ирисите предоставят информация освен за текущото състояние на организма, така също и за стари заболявания, оставили своето отражение, както и предразположения и слабости, с които се раждаме.
Ирисовата диагностика се извършва посредством офталмоскоп и компютърна система, позволяваща детайлна обработка на информацията и нейното архивиране.


Няма коментари:

Публикуване на коментар