понеделник, 22 октомври 2012 г.

Ехото на Големия взрив и съществуването на тъмната енергия


Европейските астрофизици доказали с 99,996% вероятност, че тъмната енергия съществува, съпоставяйки колебанията в реликтовото излъчване - ехо на Големия взрив - с разпределението на материята на картата на галактиките в окръжаващата ни Вселена.

"Тъмната енергия се явява едно от най-великите научни загадки на нашето време и затова не е удивително, че много изследователи се опитват да разберат съществува ли тя или не . Нашата нова работа ни придаде повече увереност в това, че този екзотичен компонент на Вселената е по-вероятно да съществува, макар че ние нямаме и най-малка представа от какво се състои" - пояснил един от участниците на групата учени, Робърт Никол (Robert Nichol) от Портсмунския университет, Великобритания.
Никол и неговите колеги под ръководството на Томазо Джианантонио (Tommaso Giannantonio) от Обсерваторията на Мюнхенския университет, Германия, вече няколко десетилетия се опитват да намерят доказателство за съществуването на тъмната енергия.
Тъмната енергия се явява една много загадъчна субстанция на космическото пространство и именно тя, по мнението на учените, е отговорна за ускоряващото се разширение на границите на Вселената. Тази енергия не може да се открие направо с помощта на съвременните астрофизически прибори, затова те се опитват да я "уловят" по косвени признаци.
Эхо Большого Взрыва помогло ученым найти темную энергию
Джианантонио и неговите колеги предположили, че тъмната енергия може да се открие по колебанията в "температурата" на реликтовото излъчване, което е причинено от  нейното неравномерно разпределение в различни ъгли на видимата Вселена.
Както обясняват учените, микровълновото фоново излъчване на Вселената, представляващо ехо от Големия Взрив е нееднородно по своята природа. В него съществуват области с различна "температура" - честота, и други параметри на излъчването. Такива области могат да възникват в резултат на гравитационното взаимодействие на фотоните на реликтовото излъчване с голямо натрупване на тъмна енергия в далечните галактики.
Този ефект бил предсказан още през 1967 г. от американските физици Рейнер Сакс  (Reiner Sachs) и Артур Уолф  (Arthur Wolfe), още преди откриването на тъмната енергия. В съвременна интерпретация ефектът на Сакс-Уолф в микровълново фоново излъчване възниква благодарение на разтягането на пространството, което се предизвиква от тъмната енергия. 
По думите на астрофизиците, фотоните на реликтовото излъчване се ускоряват, когато те попаднат в поле на действие на гравитация на големи галактики и техни струпвания. В случай, че тъмната енергия не съществуваше, частиците на светлината биха загубвали при излизане от галактиката толкова енергия, колкото са получили при влизането в нея, нещо, което не се случва. За времето на прелитането на фотоните през галактиката, тъмната енергия разширява пространството, в резултат на което фотонът излита от галактиката с "излишна" енергия.
Ръководейки се от тази идея, Джианантонио и неговите колеги се опитвали да намерят следи от този ефект, съпоставяйки картата на галактиките във видимия космос с реликтовото излъчване.
По думите на астрофизиците, флуктуациите в "ехото" на Големия взрив на 99,96% съвпадат с разпределението на материята в отдалечните от нас ъгли на Вселената. С други думи, авторите на статията успели да докажат, че тъмната енергия съществува, практически със 100% вероятност.
"Нашата работа също така може да доведе до възможни поправки в общата теория на относителността на Айнщайн. По-нататъшните изследвания на реликтовото излъчване и обзорите на галактиките или ще я потвърдят или ще се наложи съвършено ново разбиране за това, как работи гравитацията". - заключава Джианантонио.
по информация на : rian.ru

Няма коментари:

Публикуване на коментар