четвъртък, 20 декември 2012 г.

Карма или кой сипе нещастия на главите ни?

http://onua.org/uploads/posts/2012-04/1335172814_55284254.jpg
                                  Вие вярвате ли в това, че всички събития в нашия живот не са случайни? Всъщност всяко събитие, случващо се с нас, има своята причина, в това число  нещастията, болестите, в действителност са обусловени от наши грешки. Затова можем да кажем, че ние сами жънем плодовете на своите правилни и неправилни постъпки. На Изток това се нарича карма, а на Запад - грехове.

Терминът "карма" днес може да се чуе все по-често, но много хора не съвсем напълно разбират какъв смисъл има тази дума. Карма е понятие широко разпространено на Изток, особено в Будизма. Кармата олицетворява законът за причините и следствията. Под кармични закони също така се разбира награда за постъпките ни и предопределеност за бъдещи събития.

В будизма се смята, че кармата може да бъде добра или лоша. Доброто направено от човека ще му донесе добра награда, а злото му натрупва причини за бъдещи нещастия.

Ако човек извършва добри дела, избягва лошите постъпки, старае се да живее в съответствие с висшите принципи, той поставя основа за своето благополучие в бъдещето. Ако човек не обръща внимание на това, причинява зло на другите, в резултат на което създава причини за своите бъдещи нещастия. Страданията и бедствията служат за погасяване на греховете или кармата.

Кармата човек носи през цялото време, докато не се разплати за нея. И даже смъртта на физическото тяло не прекъсва причинната връзка за бъдещи награди или нещастия. Тези дългове могат да се пренасят от живот в живот при преражданията.

Следвайки тези разсъждения, може да се каже, че заболяванията имат много по-дълбоки причини, отколкото обикновено се смята. Заболяванията - това са лоши кълнове от лоши семена. Възникването на много тежки и неизлечими болести през последните десетилетия е обусловено от разрушаването на нравствените норми и натрупване на голяма карма.

Заболяванията няма да бъдат излекувани, докато кармата не бъде изчистена. Животът на човека е предназначен за погасяване на кармични дългове. Човекът трябва да се разплати за своите лоши постъпки и да не създава за себе си нови причини за бъдещи нещастия. Затова заболяванията или другите нещастия, следвайки кармичните закони, се привличат към нас, за да можем ние да се разплатим с нашите кредитори.

В нашия свят няма случайни неща. Възникването на генетичните мутации и заболявания е обусловено от родова карма. Съществуват около 4000 генетични заболявания, предавани от поколение на поколение. С помощта на новите средства в медицината могат да се открият генетическите мутации в ДНК. Но всъщност мутациите се явяват следствие от съществуването на кармата. Ако се отстрани мутацията, може да се премахне и повърхностната причина, но не може да се отстрани по-дълбоката - кармата. Затова човекът няма да получи пълно облекчение.


Каквото посееш, това и ще пожънеш

Означава ли това, че за нас няма изход, няма метод на лечение? Разбира се изход има винаги. Разбирането на закона за причинно-следствените взаимоотношения и правилните постъпки могат да позволят да се избавим от лошата карма и да не създаваме нова.

Някои учени наричат това "терапия на миналите животи". С помощта на хипноза или ясновидство може да се разбере за някои събития, случили се в минали животи. В книгата на професор Джини Черминари "Много обитатели", се описва случай на лечение, проведено от екстрасенса Едгар Кейси, който бил ясновидец и можел да види миналите прераждания на човека.

Един от пациентите на Едгар Кейси бил 11-годишно момче, което страдало от неконтролиране на уринирането и изпускане. Неговите родители положили много сили и време, за да го излекуват, но безрезултатно. Накрая те решили да се обърнат към Едгар Кейси.

След изучаване на миналите животи на момчето, Едгар Кейси забелязал, че през  XVII век то е бил английски епископ и е измъчвал затворниците по време на съдебните процеси. По негова заповед тези хора били привързвани към дъска и спускани в ледена вода. Тази карма станала причина за заболяване на пикочната система в този му живот.

От този момент родителите започнали да възпитават момчето с акцент на добротата. Всеки ден те му повтаряли, че той е хуманен и добър човек, който желае на всички щастие и помага на всеки срещнат. Родителите продължили тази терапия няколко месеца и синът им напълно се излекувал. Момчето пораснало добросърдечно, честно и толерантно към останалите хора.

Нашият живот - това е път, по който трябва да се научим да живеем правилно, да се разплатим за предишна карма и да се постараем да създаваме колкото може по-малко нови дългове. Колкото по-високо се издигаме в своето духовно пробуждане, толкова по-лесно ще бъде изчистването на кармата.

Нека да посеем добри семена. Бъдете здрави.

източник : onua.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар