вторник, 25 декември 2012 г.

Притча "Три желания"


Живял един човек. Той, както и всички се надявал на чудо, и ето то се случило...
Веднъж по пътя за работа някой го повикал. Човекът се обърнал и видял...истински Вълшебник.
-    Днес е вълшебен ден и аз мога да ти изпълня три желания! - казал той.
— Ех, ти! Аз точно зная какво искам! Аз искам шикарна кола - кабрио!
— Добре - казал Вълшебникът, бръкнал в торбата си  извадил оттам ключове от кола и ги подал на човека.
— Ключове? - възкликнал той - аз искам цяла кола!
— Огледай се - отговорил Вълшебникът.
Човекът погледнал вдясно и видял шикарна кола - кабрио с бял кожен салон.
— Ето това да! Това е точно, което исках! - завикал човекът, седнал в колата и заминал на среща с нови впечатления.

На следващия ден той се върнал на същото място. Бил дяволски разгневен, затова Вълшебникът го попитал:
— Какво се случи?
— А… Аз цял ден карах колата  и където и да отидех всички хора гледаха към мене. Но след това аз забелязах, че в този град е пълно с хубави и скъпи коли и хората гледат всички тях, а не само моята...Така че не е това, което исках.
— А какво искаш? Аз ще изпълня и второто ти желание - казал Вълшебникът.
— Аз...искам...пари! - отговорил човекът. Много пари, за да мога да купя всичко, което поискам.
— Добре - отговорил Вълшебникът.
Бръкнал в торбата си, извадил оттам чекова книжка и я дал на човека. Когато той отворил чековата книжка, видял в нея своето име и каква сума има по сметката, затворил я, пуснал я в джоба си и заявил:
— Аз ще се върна утре, нали имам още едно трето желание, което ти обеща да изпълниш.
- Разбира се, аз ще те чакам - отговорил Вълшебникът.
На следващия ден на същото място и по същото време човекът и Вълшебникът се срещнали отново. Но отново човекът бил ядосан и отчаян. Вълшебникът попитал:
— И какво се случи сега?
— Аз купувах всичко, което поисках. Трябваше само да видя всяка вещ, която ми хареса и аз веднага я купувах. Но много скоро на мене ми стана все едно мога ли да купя още нещо. Нали аз мога да купя всичко, така че каква е разликата...Ти ми даде не това, което исках.
— Ти какво искаш? - попитал Вълшебникът.
Този път човекът внимателно обмислил своя отговор и казал:
— Аз зная какво искам. Аз искам приказно красива...девойка. Можеш ли?
— Добре - отговорил Вълшебникът и веднага до тях се появила необичайно красива девойка.
— Аз съм готова да вървя с тебе, където поискаш - пропяла тя със сладко гласче.
— Да! — извикал човекът и си тръгнал с девойката...
След две седмици той се върнал на същото място. Той бил отново ядосан и отчаян. Появил се Вълшебникът и го попитал:
— А сега какво? Нали ти дадох приказно прекрасна девойка.
— А… Тя беше толкова послушна, че на мене това бързо ми омръзна. Освен това на нея й бяха нужни само моите пари, и като получи колкото искаше, тя просто си отиде. Колко лош Вълшебник си ти. Аз те моля и моля какво искам, а ти ми даваш не точно това.
— Това е защото - отговорил Вълшебникът - ти нито веднъж не поиска това, което наистина искаш.
— Не е вярно, аз винаги желаех  това, което искам!
— Не, — отговорил Вълшебникът. —
Ти желаеше кола, а в действителност искаш Уважение, ти желаеше пари, а в действителност искаш Свобода, ти желаеше красива девойка, а в действителност искаш Любов...

Няма коментари:

Публикуване на коментар