вторник, 29 януари 2013 г.

Действие на магнитното поле на Земята върху човека

Всички живи същества на Земята, в това число и Човекът трябва да живеят, да се движат и да спят намирайки се винаги в радиус не по-малко от 3-5 метра, а в идеалния случай - това е до 1, 5 метра от Земята.  Намирайки се на разстояние до 3-5 метра от земната повърхност, всички живи същества са в благоприятна магнитна зона на Земята и тя защитава живите организми от вредни и опасни въздействия на окръжаващата среда и космоса. 

Хора, живеещи на 10-ти етаж например, са отдалечени от Земята на около 20 метра. Освен това тези хора са изолирани от магнитното поле на Земята с десет бетонни плочи, което 5-10 пъти намаля защитното въздействие на магнитното поле. 


Преди 50 години известният японски учен Накагава описал нова болест, от която страдат огромно количество хора на земята и я нарекъл "синдром на дефицита на магнитно поле". Доктор Накагава стигнал до сериозния извод, давайки възможност да се лекуват много заболявания. Той описал "синдромът на дефицита на магнитното поле" като водещ за образуването на десетки патологични процеси.Главни проявления на синдрома са: патологии в нервната система, понижена работоспособност, проблеми със съня, болки в главата, болки в ставите и в гръбначния стълб, патологии на сърдечно-съдовата система, високо и ниско кръвно налягане, нарушения в храносмилането, кожни проблеми, проблеми с простатата, гинекологични проблеми и редица други процеси. 


Ние можем да живеем, не подозирайки на такава височина от Земята, където действието на магнитното поле е толкова малко, че може да предизвика "синдром на дефицита на магнитно поле". Тъй като магнитното поле едновременно защитава човека от опасни слънчеви и космически излъчвания, то и намаляването на магнитното поле на големи височини увеличава риска от опасни за организма въздействия.

Когато външното магнитно поле е отслабено или отсъства, организмът се оказва в критична ситуация. 


Мозъкът на човека,  живеещ в такива "екстремални" условия на многоетажните домове се намира в състояние на стрес. След няколко години, при хора живеещи постоянно в стрес се появяват редица болести, които можем да наречем условно "градски". 

На първо място това са нервните болести, свързани с изменения на психиката на човека, които се проявяват като - неврози, страхове, депресии, тревожни състояния, синдром на хронична умора.
Една от главните причини за нервните болести на градския човек, заедно с други причини, аз считам живеенето на човека на големи височини в многоетажни бетонни домове. 

Даниил Землякпревод със съкращения от :


https://sites.google.com/site/ooodepol/magnitnaa-terapia/magnitnoe-pole-zemli/dejstvie-magnitnogo-pola-na-celoveka

Няма коментари:

Публикуване на коментар