сряда, 20 февруари 2013 г.

EnergySail – високотехнологично платно за съвременните кораби

EnergySail – высокотехнологичный парус для современных судов


До появяването на парния двигател корабите с платна векове са браздили морските простори. Енергията на въглеводорода стеснила използването на платната практически напълно, но в последно време се появяват проекти, възраждащи старинните екологически чисти морски двигатели на нова технологична основа. 

Концептуалната система, разработвана от японската компания Eco Marine Power, е основана на използването на твърди платна комбинирани със слънчеви панели. 
Установеното на индивидуална мачта твърдо платно EnergySail автоматично "лови вятъра",  обръщайки се в нужното направление, за да обезпечи движение на кораба. Едновременно установените на платното слънчеви елементи подават електричество на  бордовите потребители, което снижава натоварването и разхода на горива за електрическите генератори. 

Електроенергията, произведена от слънчевите панели може да бъде съхранена в акумулаторни батерии и да се използва на стоянки. Модифицираната версия на  платната EnergySail допуска тяхното използване даже и в хоризонтално положение. 

Както съобщава компанията, твърдите платна се разработват за минимално обслужване и експлоатация в трудни метеорологични условия. Те с успех могат да противостоят на силен вятър и висока влажност. 
концепт Aquarius Eco Ship – проект грузового судна с массивом из 14 жестких парусов
Опирайки се на своя предишна концепция   Aquarius Eco Ship – проект за товарен кораб с масив от 14 твърди платна,  Eco Marine Power неотдавна представи модификация на системата, предназначена за инсталиране върху по-малки съдове, например на военни фрегати или на кораби за брегова охрана. 

Проектът за военно-морска фрегата предвижда инсталиране на 4 платна, охранителните и патрулните кораби се предполага да се оборудват с две платна. Отделни кораби могат да бъдат оборудвани и с едно платно  EnergySails. Според съобщенията на компанията, тя разработва проекти и за съвсем малки съдове, такива като риболовните шхуни. 

Изчисленията на Eco Marine Power показват, че годишната икономия на въглеводородно гориво при използването на тяхното изобретение може да бъде до 20%. Конкретните размери на икономиите зависят от вида на горивото и от методите за използването му. Например за електроходи, съдове оборудвани с електрически двигатели, разходът на горивото може да бъде снижен на 40%. Отчитайки огромните цифри за разхода на гориво от морските съдове, такава икономия може да доведе до значително снижаване на изхвърлянето на парникови газове в атмосферата. 
Освен това от компанията уверяват, че  EnergySails обезпечава точно управление на кораба при малки скорости на движение, което е важно в пристанища и заливи. 

Сега  Eco Marine  Power тества система на управление на платната, която ще има за функция автоматичното регулиране, издигане и спускане на платната EnergySail. Компанията се надява, че може да пристъпи към ходови изпитания през 2013 година. 


По материали на  Eco Marine Power


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар